Stillingsutlysning -Nominasjonsutvalget i Studentenes fredspris

Studentenes fredspris deles ut annethvert år til en student- eller studentorganisasjon som har gjort et særlig bidrag for fred, menneskerettigheter eller demokrati. Prisen utdeles på vegne av alle norske studenter i et samarbeid mellom den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT), Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO). I februar 2023 skal den trettende prisen deles ut. 

Nominasjonsutvalget (NU) har hovedansvaret for å oppdrive nominasjonene og utrede dem. Arbeidet vil ende i en rapport som overleveres til Fredspriskomitéen som tar den endelige avgjørelsen av hvem som tildeles prisen. Fristen for rapporten er 31. juli 2022, og valget av vinner vil tas i kort tid etterpå. NU legger med andre ord beslutningsgrunnlaget for prisen.

Nominasjonsutvalget vil bestå av seks studenter fra ulike norske studiebyer. Utvalget vil møtes ved tre til fire samlinger i fortrinnsvis Oslo eller Trondheim i løpet av vårsemesteret 2022. Vervet er frivillig, men reise og losji dekkes av ISFiT. Samlingene vil by på faglig innhold både fra interne ressurser og samarbeidspartnere. NU vil bli invitert til å delta på utdelingsseremonien i Trondheim under ISFiT den 12. februar 2023.

Å bli med i NU innebærer spennende og lærerikt arbeid der du får muligheten til å sette deg grundig inn i situasjoner i andre deler av verden, bli kjent med nye mennesker og være med i det ærefulle oppdraget det er å velge kandidater til Studentenes fredspris. Vi søker deg som er engasjert, hardtarbeidende og liker å jobbe i team, samt er interessert i politikk, samfunn og arbeid for fredsbyggende prosesser.

Dette er en unik mulighet til å være en del av Studentenes fredspris og ISFiT 2023. Du vil møte spennende personer, knytte viktige kontakter og lære om studentaktivisme rundt om i verden.

Send søknadsbrev og CV til studentpeaceprize@isfit.no innen 23.01.2022 klokken 23:59. Intervju vil skje påfølgende uke. Vervet begynner umiddelbart etter opptak.

Spørsmål kan henvendes til Mathea Mohn ved leaderofspp@isfit.no 

Les mer om Studentenes fredspris og Nominasjonsutvalget på studentpeaceprize.org.

Recommended Articles