Fredsuka 2016

Fredsuka 26.09-01.10 2016

For første gang i Studentenes Fredspris’ historie arrangeres Fredsuka!

I 2017 deles den tiende Studentenes Fredspris ut, og derfor arrangeres Fredsuka på flere steder i Norge. Denne uka setter lys på viktig problematikk fra Studentenes Fredspris’ 17 år lange historie.

Her er en oversikt over hva som skjer de ulike dagene:

Mandag
Fredsuka i Lillehammer: Kunst i krig og fred. Hvordan brukes kunst og poesi politisk?

Tirsdag
Pressepub i Volda: Utenriksjournalist Amund Bakke Foss forteller om medienes rolle i konflikter. Han tar med seg førstehåndserfaring fra den arabiske våren.

Lunsjmøte på Dragvoll: Hva skjer når man mister studieretten på grunn av samfunnsengasjement og aktivisme?

Onsdag
Onsdagsdebatt i regi av Samfundets debattkomité: Kvinner og fred?

Torsdag
Ukens høydepunkt! Vinneren av Studentenes fredspris 2017 offentliggjøres i Storsalen på Samfundet kl 19.00.

Lørdag
Samfundsmøte “Norge som krigsnasjon“. Styret på Samfundet arrangerer samfundsmøte om Norges millitære innsatser.

 

Så! Se opp for Fredsuka!

 

fredsuka

 

Her finner du Fredsuke-arrangementet på Facebook

 
I nesten to tiår har Studentenes fredspris blitt tildelt en student eller studentorganisasjon som gjør en særlig innsats for fred, demokrati og menneskerettigheter. Prisen har sitt utspring fra Trondheim og verdenes største internasjonale studentfestival, ISFiT. Den ble delt ut for første gang i 1999, og har blitt delt ut annenhvert år under ISFiT siden den gang. Studentenes fredspris deles ut på vegne av alle norske studenter, og i år deles den tiende prisen ut. Studenter som kjemper for og engasjerer seg i fred- og forsoningsarbeid får til tross for sin viktige innsats, sjeldent den internasjonale anerkjennelsen de fortjener. Studentenes fredspris ønsker derfor å rette søkelyset mot unge fredsforkjempere, slik at deres viktige arbeid blir synliggjort.

Recommended Articles